Има ли ползи от тиймбилдинг?

Терминът “тиймбилдинг” се превърна в модерна дума през последните години и има много значения. Тиймбилдингите имат дългосрочни ползи към дейностите, извършвани от екипа, груповите умения, комуникацията и свързаността между служителите, които косвено рефлектират и върху резултатите, които постига фирмата. Тиймбилдинг програмите предоставят реалистични преживявания, които дават възможност на хората да допринасят за осъществяването на общите[…]