Тиймбилдинг – Рафтинг

тийм билдинг

Препоръчителното времетраене е между 2-3 часа
тийм билдинг Подходящо за екипи между 2 и 100 човека
tiim bilding Подходящо за всички възрасти
 Физическо натоварване: 
team building Очаквани ползи за екипа от този тиймбилдинг:

  1. работа в екип
  2. концентрация
  3. забавление
тиймбилдинг Програма и описание:

  1. Инструктаж за безопасност с рафтинг инструктор
  2. Професионална екипировка
  3. Рафтинг спускане
  4. Превоз обратно до базата
  5. Оценка на качеството, посредством анкетни карти
tiim bilding Подходяща за комбиниране с всички други тиймбилдинг програми