Стратегически тиймбилдинг модули

Стратегическите тиймбилдинг модули са така измислени, че да поставят рамка, но не и сложни правила. Вашият екип трябва да работи сплотено, помагайки си един на друг, за да бъде победител, а всеки иска да бъде победител. Имаме цел-мотивация-резултати. Те доставят на екипа между 80%-95% забавление, но ролята им в подобряване на комуникацията, работата в екип, подобряване на лидерските умения и т.н. е неоспорима и категорична. Предоставят 100% качествено сплотяване на колектива.

Това са интересни активности, подплатени с хумор и много настроение, които развиват екипният дух, вътрешната организация, комуникацията и т.н. Стратегическите модули носят най-много ползи за екипният дух по време на играта, при анализа, така и след това – на работното място. Те са с продължителност около 60-90мин. Практиката е показала, че този тип активности се възприемат по чудесен начин от екипа.

тийм билдинг

Препоръчителното времетраене е между 1-4 часа, в зависимост от броят на хората
тийм билдинг Подходящо за екипи между 5 и 100 човека
tiim bilding Подходящо за всички възрасти
 Физическо натоварване: 
team building Очаквани ползи за екипа от този тиймбилдинг:

 1. работа в екип
 2. намиране на решения
 3. изграждане на доверие
 4. изготвяне стратегия и оценка на ефективността й
 5. ефективна комуникация в екипа
 6. разпределяне на отговорностите
 7. креативно мислене
 8. оценка на риска
 9. управление на ресурси
 10. подобряване на комуникацията
 11. забавление
тиймбилдинг Програма и описание:

 1. Ice breaking игри
  Бързи тиймбилдинг игри с развлекателен характер, целящи екипа да се настрои за игри, да се разведри обстановката и опознаване, ако има хора от други офиси или такива, които не са се виждали на живо.
 2. Стратегически модули
 3. Оценка на качеството, посредством анкетни карти
tiim bilding Подходяща за комбиниране с всички други тиймбилдинг програми