Контакти


Екипът на “ЖиВ тиймбилдинг” е квалифициран и има богат опит в провеждането на ефективни тиймбилдинги. Ние изследваме детайли от вашият екип, за да преценим какви активности да включим във вашият тиймбилдинг, така, че той да бъде полезен за екипа и съответно фирмата ви. Разполагаме със десетки различни варианти на тиймбилдинги, като ще компилираме специален такъв – точно за вашият екип. Включваме “разчупващи леда” игри, отборни игри, програми за управление на екип и подобряване отношенията в екипа.

Помагаме на участниците в тиймбилдинга да разберат ползите от работата в екип. Анализираме какви грешки са допуснати по време на активностите, кой е поел лидерството, как може да бъдат предвиждани проблемите, за да не бъдат допускани.

Ние познаваме психологията на групите, облягаме се на социалното инженерство и знаем коя “игра”, как ще повлияе на отношенията в екипа.

Ние не спираме да се обучаваме, за да се справяме още по-добре с подобряването на комуникацията в екипа, създаване на високо ефективни отбори, подобряване на работния климат, по-добра мотивация, по-добри отношения.

Ние имаме страст и действаме различно. Създаваме тиймбилдинг стратегии, съчетаващи забавление и даващи реални резултати.

pattern_3_left_bg
тел.: 0887 191 222
адрес: София, р-н Възраждане, Зона Б5, бл. 7