Има ли ползи от тиймбилдинг?

Терминът “тиймбилдинг” се превърна в модерна дума през последните години и има много значения. Тиймбилдингите имат дългосрочни ползи към дейностите, извършвани от екипа, груповите умения, комуникацията и свързаността между служителите, които косвено рефлектират и върху резултатите, които постига фирмата.

Тиймбилдинг програмите предоставят реалистични преживявания, които дават възможност на хората да допринасят за осъществяването на общите цели. Успехът на повечето организации зависи от способността на лидерите да изграждат ефективни екипи.

Основните цели на тиймбилдингите, са подобряване на производителността и мотивацията. Извън офиса падат политическите и лични бариери, отпадат служебните задължения и хората се отдават единствено на забавление и приятни емоции. Тиймбилдингите са толкова важни, че много корпорации са включили стратегически тиймбилдинги в стандартната си програма за обучение.

Някои от тези ползи са:
– подобрява морала и лидерските умения
– насърчава творчеството
– ясно определя целите и задачите
– подобрява процесите и процедурите
– подобрява организационната продуктивност
– идентифицира силните и слабите страни на екипа
– подобрява способността за решаване на проблеми

 

Отключете скритият потенциал!

След като решите да организирате тиймбилдинг за вашият екип, остава въпросът – какъв? Да се забавляваме яко – да се впуснем в рафтинг и да заложим на ярките спомени за преживяното със някой стандартен тиймбилдинг модул. Или да развием стратегическите умения на екипа и техният потенциал.

Дейностите в стратегическите тиймбилдинг програми са предназначени да мотивират хората да обединяват своите таланти и да изпълняват качествено работата си – и индивидуално, и като отборни играчи. Членовете откриват, че най-голямото предимство на екипната работа е доверието, сътрудничеството и ефективната комуникация. Това е ключът към успеха на екипа и отбора, замаскирано под формата на развлекателни и забавни игри.