Стратегически тиймбилдинг модули


Стратегическите тиймбилдинг модули са така измислени, че да поставят рамка, но не и сложни правила. Вашият екип трябва да работи сплотено, помагайки си един на друг, за да бъде победител, а всеки иска да бъде победител. Имаме цел-мотивация-резултати. Те доставят на екипа между 80%-95% забавление, но ролята им в подобряване на комуникацията, работата в екип, подобряване на лидерските умения и т.н. е неоспорима и категорична. Предоставят 100% качествено сплотяване на колектива.

Това са забавни активности, подплатени с хумор и много настроение. Те развиват екипният дух, вътрешната организация, комуникацията и т.н. Стратегическите модули носят най-много ползи за екипният дух по време на играта, при анализа, така и след това – на работното място. Те са с продължителност около 60-80мин. Поради сто процентовата си ефективност, често срещан случай е целият тиймбилдинг да е запълнен с такъв тип игри. Практиката е показала, че този тип активности се възприемат по чудесен начин от екипа.

Стратегическите модули могат да бъдат групирани в цялостно развлекателно изживяване, с крайна цел. Елементарен пример за това е сценарият “Търсене на съкровище” – решаване на логически и стратегически и физически предизвикателства по пътя до съкровището. Имаме богата колекция от такива сценарии, а забавлението е гарантирано.

стратегически тиймбилдинг модули