Важните неща


Ние имаме иновативни виждания и ще помогнем на вашата компания, да постигне бизнес целите си, да подобри продуктивността, да намали текучеството и като резултат – да получите един рентабилен и мотивиран екип.

1. Консистентност на екипа
За да можем да ви предложим качествен тиймбилдинг, ни е нужна малко повече информация за вашата организация. Нашите консултанти изследват какъв тип е вашият екип, какви са идентифицираните проблеми, какъв тип активности смятате, че ще мотивират и сплотят вашите служители. Важно е дали екипът е нов, дали хората се познават, дали работят заедно, но са от офиси в различни градове, в каква сфера работите и други. Отговорите на тези въпроси ще покажат какъв подход ще е най-подходящ за вашият тиймбилдинг.

2. Бърз екипен анализ след всяка игра
Друг важен аспект от едно тиймбилдинг мероприятие е анализирането на игрите. Ще се чуят много добри идеи, ще се маркира защо някои подходи не са били подходящи. Това, маскирано като игра минава неусетно през екипа и подсъзнателно всеки намира своето място и прави своите изводи. Разговорите са неформални, няма бонуси, няма краен срок.

3. За да сме перфектни
И не на последно място по важност – обратната връзка. След тиймбилдинга ще помолим участниците да отговорят на няколко въпроса. За нас това е от изключителна важност, за да можем да ставаме още по-добри. Вие ще получите систематизирана оценка на качеството на тиймбилдинга според вашите служители.

Свържете се с нас, и нашият екип ще обсъди с вас детайлите и ще изготви сценарий, за един наистина ефективен тиймбилдинг.

 

тиймбилдинг